Implica-te !
Scopul asociaţiei este sprijinirea tinerilor cu vârste cuprinse între 14 şi 30 de ani, elevi, studenţi sau absolvenţi ai unei unităţi de invăţâmant şi al profesorilor prin activităţi educative formale şi informale, activităţi recreative şi de sensibilizare.

Asociaţia îşi propune să susţină şi să stimuleze performanţa şcolară, să promoveze educaţia, calitatea în educaţie şi „noile educaţii” prin organizarea unor activităţi şi manifestări şcolare, promovarea acţiunilor cultural-civice şi sociale, susţinerea şi promovarea intereselor socio-profesionale ale elevilor şi profesorilor Colegiului Tehnic Mircea ”Mircea Cristea” Braşov.
The purpose of the association is to support students and/or gradutes between ages of 14 and 30 years old. Also it aims to support the teachers through formal or informal extracurricular activities.

The association intends to support and stimulate the school performance, to promote education, the quality of education and "the new ways of teaching" by organizing certain school activities and manifestations. Also, it intends to promote civic, cultural and social activities to support the socio-professional interests of the students and teachers of the high school.